training en advies onderwijs

Home » training en advies onderwijs

KindKracht10 biedt de volgende diensten voor scholen aan

Speltherapie (op school)

Kinderen van 4 tot 12 jaar met emotionele problemen, sociale problemen of met traumatische ervaringen krijgen speltherapie in overleg binnen school of op locatie.

Preventief: steuntje in de rug

Kinderen in een onstabiele situatie kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Zij krijgen de mogelijkheid door spel hun problemen te verwerken. Hierdoor vermindert de kans op sociale en emotionele problematiek.

Training Kind in zijn kracht

Training voor kinderen om hun welbevinden te verbeteren. Thema’s zijn: omgaan met emoties, sociale vaardigheden, versterken zelfbeeld, aandacht en concentratie.

Training leerkrachten

Leerkrachten krijgen handvatten om het welbevinden van kinderen te optimaliseren. In deze praktijkgerichte training ligt de focus op signalering en handelingsmogelijkheden.

Beleidsondersteuning

Het lerend vermogen hangt nauw samen met het welbevinden van het kind. KindKracht10 biedt ondersteuning bij het integreren van ‘zorg voor welbevinden’ in het schoolbeleid.

Training/advies op maat

In overleg kan training en advies gegeven worden die op maat wordt gemaakt voor de onderwijsinstelling.

Themabijeenkomsten

Bijeenkomsten voor volwassenen over thema’s die invloed hebben op het welbevinden van kinderen, zoals:
• omgaan met emoties
• omgaan met scheiden
• rouwverwerking
• hechting