Welbevinden op school

Home » Welbevinden op school

Het lerend vermogen hangt nauw samen met het welbevinden van het kind.

Kinderen die zich ‘welbevinden’, in balans zijn en lekker in hun vel zitten, kunnen meer gebruik maken van hun eigen kracht. Zij zullen beter functioneren (op school), meer kunnen bijdragen en minder kosten voor de maatschappij.

De dienstverlening van KindKracht10 heeft betrekking op preventie en herstel van onbalans bij kinderen door middel van (beleids)advisering, training of begeleiding van personeel (leerkrachten, ib-ers) en spel inzetten als begeleiding of therapie voor kinderen.