werkwijze

Home » werkwijze

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing van een (huis)arts of school.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. De therapeut maakt een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor het kind. De ouder(s) of verzorger(s) krijgen een indruk of speltherapie aansluit bij hun hulpvraag.

Intakegesprek

Het intakegesprek is alleen met de ouder(s) of verzorger(s). Hierin vertellen ze wat de reden is van aanmelding voor speltherapie en kunnen ze hun zorgen delen. Ook vertellen de ouders het levensverhaal van hun kind. De therapeut stelt aanvullende vragen om een goed beeld van het kind te krijgen.

Spelobservaties

Na het intakegesprek volgen 3 tot 5 spelobservaties. Er wordt een veilige en vertrouwde relatie opgebouwd tussen kind en therapeut. De therapeut volgt het kind in zijn spel en krijgt een beeld van de wijze waarop het kind zijn dagelijkse wereld ervaart.

Oudergesprek

In een oudergesprek bespreekt de therapeut de thema’s die het kind naar voren heeft gebracht. Ook wordt een behandelplan met einddoelen voorgesteld.

Vervolg van de therapie

Het kind komt wekelijks op een vast tijdstip naar de spelkamer. De therapeut geeft het kind ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Door te verwoorden wat het kind laat zien krijgt het kind inzicht in zichzelf en zijn situatie. Na ongeveer 5 sessies volgt er weer een oudergesprek om de voortgang van de therapie te bespreken. Wanneer het kind, ouders en de therapeut het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan, wordt de therapie afgebouwd.