waarom

Home » waarom

Het uitgangspunt van clientcentered speltherapie is dat iedereen in staat is zichzelf te helen.

Omdat spelen het communicatiemiddel van kinderen is, kan bij hen spel als middel gebruikt worden om deze heling te bereiken.

Spel is de manier voor het kind om:

→  te ontspannen;

→  gedachten, gevoelens en wensen te uiten;

→  ervaringen te verwerken;

→  te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut gebruikt het spel om het kind nieuwe ervaringen te laten beleven en emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te laten verwerven.