voor wie

Home » voor wie

Speltherapie is voor kinderen van 4 tot 12 jaar met emotionele problemen, sociale problemen of traumatische ervaringen.

emotioneel

Kinderen met emotionele problemen kunnen problemen hebben met het uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet. Kinderen kunnen te weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief zelfbeeld. Daarnaast kunnen ook hechtingsproblemen de oorzaak zijn van emotionele problemen.

problemen

Sociale problemen bij kinderen uiten zich in moeilijkheden in het omgaan met leeftijdgenootjes

(niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag) en moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

ervaringen

Door het meemaken van traumatische ervaringen kunnen kinderen problemen krijgen.

Bij traumatische ervaringen kan gedacht worden aan het verlies of ziekte van belangrijke personen, een verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling door bijvoorbeeld scheiding en andere nare gebeurtenissen.