tarieven

Home » tarieven

Tarieven 2018

Intakegesprek    € 75,00

Therapiesessie  € 75,00

Oudergesprek    € 75,00

Eindverslag*      € 60,00

(* indien gewenst)

Bij speltherapie op locatie worden reiskosten van € 0,35 per km gerekend.

 

Vergoeding kosten

KindKracht10 is een geregistreerde praktijk. Dat betekent dat vergoeding van speltherapie kan plaatsvinden via zorgverzekeraars of via de gemeente waarin de cliënt woont.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Zie verzekeraars of informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

KindKracht10 heeft t/m 2018 een contract met de 14 Twentse gemeenten in het samenwerkingsverband Samen14.