visie

Home » visie

Ieder kind heeft recht op een gelukkige jeugd met een gevoel van welbevinden, geborgenheid en de mogelijkheid zich maximaal te ontwikkelen.

Vanaf vier jaar maken kinderen deel uit van het gezinssysteem en het schoolsysteem waarin omstandigheden zijn waardoor kinderen in onbalans kunnen komen.

De onbalans kan veroorzaakt worden door omgevingsfactoren binnen het gezinssysteem, zoals ziekte, verandering van gezinsstructuur en misbruik. Of door omgevingsfactoren en ontwikkelingen binnen het schoolsysteem, zoals de invoering van het passend onderwijs, de prestatiedruk (leerkrachten) en minder (financiële) middelen. De invoering van het passend onderwijs per augustus 2014 brengt veel onrust met zich mee.

Ook kan de onbalans veroorzaakt worden door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de digitalisering en de vele sociale verplichtingen. Het digitale tijdperk van de laatste decennia heeft ervoor gezorgd dat kinderen veel tijd doorbrengen met (spel)computer, tablet, games, internet, social media etc. In dit spel komen onvoldoende de facetten van lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling aan bod. Hierdoor treedt spelarmoede op. Dit zal in de toekomst toenemen. Een andere ontwikkeling zijn de vele sociale verplichtingen van kinderen, waardoor minder tijd over blijft om te besteden aan spelen.

Spelen met diverse materialen, gebruik maken van fantasie en creativiteit is dé manier waarop het zich ontwikkelende kind de wereld leert kennen en daarmee zichzelf ontdekt. Bij niet (voldoende) spelen kan de algehele ontwikkeling in de knel te komen.

De groep kinderen die uit balans dreigt te raken heeft hulp nodig om weer bij hun eigen kracht te komen en een acceptabele mate van welbevinden te bereiken.

Deze hulp zou laagdrempelig in hun nabijheid aangeboden moeten worden binnen hun gezinssysteem en binnen het schoolsysteem waarvan ze deel uitmaken. Dit geldt voor elk segment van de samenleving.

Kinderen die zich ‘welbevinden’, in balans zijn en lekker in hun vel zitten, kunnen meer gebruik maken van hun eigen kracht. Zij zullen beter functioneren, meer kunnen bijdragen en minder kosten voor de maatschappij.

De toegevoegde waarde van KindKracht10 zijn de diensten die zij biedt voor het welbevinden van het individuele kind, in zijn eigen nabijheid. Binnen het gezin gaat het om het herstellen en verhogen van de mate van welbevinden door middel van speltherapie voor het kind en/of advisering. Op school gaat het om preventie en herstel van onbalans bij kinderen door middel van (beleids)advisering, training of begeleiding van personeel (leerkrachten, ib-ers) en spel inzetten als begeleiding of therapie voor kinderen.