missie

Home » missie

KindKracht10 staat voor het welbevinden van kinderen vanaf ca. 4 jaar; wij hebben expertise in het herstellen en preventief in balans houden van het welbevinden van kinderen binnen het gezin en de school.

KindKracht10 biedt twee vormen van complementaire dienstverlening.

Ten eerste gericht op het kind; speltherapie voor kinderen met traumatische ervaringen, sociale en emotionele problemen.

Ten tweede gericht op het onderwijs; trainingen, advies, begeleiding en beleidsondersteuning met betrekking tot het welbevinden van kinderen.

Dit doen wij vanuit een professionele visie op het geheel, met oog voor detail, onvoorwaardelijke acceptatie en vertrouwen in ieders persoonlijke (kind)kracht.